POS plastika

POS plastika

Zgibanka - prospekt.
V sklopu cgp: prospekt, logotip, štampiljka, dopisni list, letaki, vizitke, oglasi, katalog...

Naročnik: Termotom d.o.o. PE POS plastika
Področje: Distribucija in prodaja prozornih kritin, pohodnih plošč in električnih seval.
Leto izdelave: 2009