Kuhinje Gros - Novak

Kuhinje Gros - Novak

Prospekt sodobnih kuhinj
V sklopu cgp: prospekt, logotip, štampiljka, dopisni list, letaki, vizitke, oglasi, spletna stran...

Naročnik: Studio kuhinj Gros - Novak d.o.o.
Področje: Studio modernih in klasičnih Italjanskih Kuhinj.
Leto izdelave: 2009