Zratech

Zratech

CGP  - razvoj ideje, branding, oblikovanje.
(logotip, štampiljka, dopisni list, prospekt, vizitke, nalepka...)

Naročnik: Zratech s.p.
Področje: Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.
Leto izdelave: 2012