Perception agency

Perception agency

Logotip - razvoj ideje, identiteta, oblikovanje.

Naročnik: Perception Agency
Področje: Booking agencija za področje elektronske House glasbe.
Leto izdelave: 2008